ERE Holding Merkez Binaları

Enerji Sektörü

Enerji

Telekom

Savunma Sanayii

Hava Trafik Kontrol

İnşaat

 

English

Ana sayfa

Kalite Politikamız

Kısaca ERE

Şirketlerimiz

Suçatı Barajı ve HES

Birkapılı HES

Gazipaşa Enerji Grubu

Suçatı

Suçatı

Suçatı

Suçatı


Türkiye enerji sektörünün öncü yatırımcılarından olan ERE, muhtelif modellerde projeler gerçekleştirerek, sektör ile ilgili geniş bir tecrübe birikimi edinmiştir.

Sahip olunan Mühendislik, İş İdaresi ve Finansman kaynaklarının enerji sektöründeki bu tecrübe ile birleştirilmesi sonucunda, değerli bir entellektüel birikim yaratılmıştır.

En değerli bilgi, paylaşılan bilgidir. Özellikle, içinde bulunduğumuz tam liberal enerji piyasasına geçiş döneminde bilgilerin paylaşılması, tartışılması ve varılan neticelerin piyasa yapısına yansıtılması hayati öneme sahiptir.

Bu sebeplerle, ERE entellektüel birikimiyle hazırladığımız raporlarımızı Türkiye Enerji Piyasası'nın tüm katılımcıları ve ilgilileri ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz:

... YENİ ...
18. ERE Mühendislik Yön. Krl. Bşk. N. Nadi Bakır'ın 16 Haziran 2011 tarihinde ICCI 2011 konferansında yaptığı "Türkiye'de Hidroelektrik Potansiyel ve Hidroelektrik Yatırımlarının Dünü Bugünü"
konulu sunum:
N. Nadi BAKIR, MSCE
Yönetim Kurulu Başkanı, ERE Mühendislik İnşaat ve Ticaret A.Ş.

... YENİ ...
17. N. Nadi BAKIR'ın , 19-21 Haziran 2009'da İstanbul Teknik Üniversitesi TİMÖB 2009 Türkiye İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Birliği Etkinlikleri'nde yaptığı :
Hidroelektrik Potansiyeli ve Enerjideki Yeri
başlıklı konferans sunumu
N. Nadi BAKIR, MSCE
Yönetim Kurulu Başkanı, ERE Mühendislik İnşaat ve Ticaret A.Ş.

... YENİ ...
16. N. Nadi BAKIR'ın , 4 Aralık 2007'de İstanbul Teknik Üniversitesi Enküs 2007 Enerji Çalıştayı ve Sergisi'nde yaptığı :
Hidroelektrik Potansiyeli ve Enerjideki Yeri
başlıklı konferans sunumu
N. Nadi BAKIR, MSCE
Yönetim Kurulu Başkanı, ERE Mühendislik İnşaat ve Ticaret A.Ş.

... YENİ ...
15. N. Nadi BAKIR'ın İnşaat Kulübü üyelerinin davetiyle, 11 Nisan 2007'de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nde verdiği :
Hidroelektriğin Serüveni
başlıklı konferans sunumu
N. Nadi BAKIR, MSCE
Yönetim Kurulu Başkanı, ERE Hidroelektrik A.Ş.

... YENİ ...
14. 15 Eylül 2006 Ankara Sanayi Odası (ASO) Enerji Zirvesi:
Türkiye'nin Elektrik Üretim Stratejisi
H. Reşat KÖYMEN, MSCE
ERE Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Enerji Sektör Meclis Başkanı

... YENİ ...
13. 22-23 Haziran 2006 tarihinde düzenlenen İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Çalıştayı ve Sergisinde N. Nadi BAKIR tarafından yapılan :
Türkiye'de Özel Sektör Hidroelektrik Yatırımlarının Serüveni
başlıklı sunum
N. Nadi BAKIR, MSCE
Yönetim Kurulu Başkanı, ERE Hidroelektrik A.Ş.

... YENİ ...
12. 1-2 Haziran 2006 Yenilenebilir Enerji Sempozyumunda Yapılan Paneldeki:
Konuşma Metni
N. Nadi BAKIR, MSCE
Yönetim Kurulu Başkanı, ERE Hidroelektrik A.Ş.

... YENİ ...
11. 11 Mayıs 2006 Yatırım Ortamını İyileştirme Kurulu'nun (YOİKK) Hazine Müsteşarlığında Yaptığı Toplantıda, TOBB Enerji Sektörü Kurulu Görüşü Olarak Yapılan Sunum :
Türkiye'nin Elektrik Üretim Stratejisi
H. Reşat KÖYMEN, MSCE
Yönetim Kurulu Başkanı, ERE Holding A.Ş.

10. 22 Aralık 2005 EMO V. Enerji Sempozyumunda Yapılan Sunum :
Türkiye’de Hidroelektrik (Su'dan Elektrik)
N. Nadi BAKIR, MSCE
Yönetim Kurulu Başkanı, ERE Hidroelektrik A.Ş.

09. Konferans Sunumu :
Türkiye’nin İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolu’na Göre Konumu ve Yapılması Gerekenler Konusunda Öneriler
N. Nadi BAKIR, MSCE
Yönetim Kurulu Başkanı, ERE Hidroelektrik A.Ş.

08. 19 Şubat 2005'te ODTÜ mezunlar Derneği Vişnelik Tesislerinde verilen Konferans Sunumu :
Hidroelektrik (Su'dan elektrik), Türkiye ve Avrupa
N. Nadi BAKIR, MSCE
Yönetim Kurulu Başkanı, ERE Hidroelektrik A.Ş.

07. Konferans Sunumu :
HYDROPOT, Türkiye'nin Hidroelektrik Potansiyelinin Hesaplanması
N. Nadi BAKIR, MSCE
Yönetim Kurulu Başkanı, ERE Hidroelektrik A.Ş.

06. Hidroelektrik Perspektifinden
Türkiye ve AB Enerji Politikalarına Bakış

N. Nadi BAKIR, MSCE
Yönetim Kurulu Başkanı, ERE Hidroelektrik A.Ş.

05. Konferans Sunumu (Slayt Gösterimi):
Hidroelektrik Perspektifinden
Türkiye ve AB Enerji Politikalarına Bakış

N. Nadi BAKIR, MSCE
Yönetim Kurulu Başkanı, ERE Hidroelektrik A.Ş.

04. AB Perspektifinden
Türkiye'nin Elektrik Üretim Politikalarına Bakış

N. Nadi BAKIR, MSCE
Yönetim Kurulu Başkanı, ERE Hidroelektrik A.Ş.

03. Türkiye'nin Hidroelektrik
Potansiyelinin Yeniden Değerlendirilmesi

N. Nadi BAKIR, MSCE
Yönetim Kurulu Başkanı, ERE Hidroelektrik A.Ş.

02. Türkiye'nin Hidroelektrik Potansiyeli ve Avrupa Birliği Perspektifinden Türkiye'nin Elektrik Üretim Politikalarına Bakış
N. Nadi BAKIR, MSCE
Yönetim Kurulu Başkanı, ERE Hidroelektrik A.Ş.

01. Konferans Sunumu (Slayt Gösterimi):
Türkiye'nin Hidroelektrik Potansiyeli ve Avrupa Birliği Perspektifinden Türkiye'nin Elektrik Üretim Politikalarına Bakış
N. Nadi BAKIR, MSCE
Yönetim Kurulu Başkanı, ERE Hidroelektrik A.Ş.

Enerji Referanslarımız:

Yayınlar

Telekom:

ERE/ESER Telekom

Savunma:

Hava Trafik

Inşaat: