ERE Holding Merkez Binaları

Suçatı Barajı ve HES Projesi

Enerji

Telekom

Savunma Sanayii

Hava Trafik Kontrol

İnşaat

 

English

Ana sayfa

Kalite Politikamız

Kısaca ERE

Şirketlerimiz

İnsan Kaynakları

Türkiye'nin ulusal enerji politikaları konusunda ERE'nin çalışmaları ve değerlendirmeleri Yayınlar başlığı altında bulabilirsiniz.

Suçatı

Suçatı

Suçatı

Suçatı

SUÇATI Barajı ve HES projesi, ülkemizde YAP-İŞLET-DEVRET çerçevesinde sözleşmesi imzalanan ve uygulamaya geçilen ilk enerji yatırımlarındandır. Bu özelliği dolayısı ile de, ERE'nin enerji sektöründeki pilot projesi olmasının yanısıra, sektörde benzer projelere de model teşkil etmektedir.

Fizibilite aşamasından itibaren tamamen ERE tarafından geliştirilen SUÇATI Barajı ve HES Projesinde, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ERE arasında yürütülen teknik, mali, idari ve finansal müzakerelerin sonucunda varılan mutabakat neticesinde sözleşme imzalanması aşamasına gelinmiş, Danıştay'ın T.C. Devleti adına imtiyaz sözleşmesi'ni onaylaması sonucunda T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ERE arasında 31 Mayıs 1996 tarihinde İmtiyaz Sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Haziran 1998 itibariyle şantiye tesisleri kurulmuş ve inşaat faaliyetleri başlamıştır. Fizibilite aşamasında inşaat işlerinin 3 senede tamamlanması öngörülmüş ise de, etkin proje yönetimi, gelişmiş mühendislik uygulamaları ve tüm çalışanların özverisi sayesinde, tesislerin inşaat ve montaj işleri 20 Ay süresinde tamamlanmıştır.

SUÇATI Barajı ve HES tesisleri, 17-18 Ocak 2000 tarihlerinde İdare/İşveren (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı), Yatırımcı (ERE Elektrik A.Ş.), İnşaat İşleri Müteahhiti (ERE Mühendislik A.Ş.) ve Elektro-Mekanik Teçhizat Müteahhiti (SIEMENS AG, Avusturya) mensuplarından kurulu bir heyet tarafından yürütülen inceleme ve testlerde yüksek başarı göstermiştir ve 18 Ocak 2000 tarihinde T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tesisin geçici kabulü yapılarak ticari işletmeye alınmıştır. Tesisin kesin kabulü de 27 Şubat 2001'de yapılmıştır.

SUÇATI Barajı ve HES projesinin gerçekleşmesinde çok değerli katkıları olan;

·  İdare ve İşveren kurum olan T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na,

·  İdare adına Teknik Kontrol görevi üstlenen Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü'ne,

·  TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve K.Maraş Müessese Müdürlüğü'ne,

·  İdare ve Yatırımcı adına Bağımsız Danışmanlık görevi üstlenen Prokon Ltd. Şti'ne

·  Elektro-Mekanik Teçhizat Müteahhiti SIEMENS AG-Avusturya'ya

·  Proje Müellifi EN-SU Mühendislik Ltd.Şti'ne

·  Baraj ve Santral Daimi Teçhizatı Müteahhiti RONA Makina A.Ş.'ne

ERE adına teşekkür ederiz.

SUÇATI Barajı ve Hidroelektrik Santralı hakkında teknik bilgilere ve fotoğraflara aşağıdaki sayfalardan ulaşabilirsiniz;

·  Güncel Resimler

·  Teknik Bilgiler

·  RCC Gövde ve Baraj Tesislerinden Fotoğraflar

·  Santral Binasından Fotoğraflar

·  İnşaatın Kronolojik GelişimiEnerji Referanslarımız:

Yayınlar

Telekom:

ERE/ESER Telekom

Savunma:

Hava Trafik

Inşaat: